Archieven

G H M N R S V

Milton model

Het Milton model is een van de minst begrepen modellen binnen NLP, terwijl het nut ervan zo voor de hand ligt. Het heet immers niet voor niets het Milton model, genoemd naar Milton Erickson, de grondlegger van de moderne hypnotherapie. De kans dat dit model met hypnose te maken heeft, is dan natuurlijk groot. Toch zou je alle NLP’ers die NLP geleerd hebben zonder ook maar iets aan hypnose te doen niet de kost willen geven. Bij hen is het Milton model niet meer dan het uit je hoofd leren van een paar handige zegswijzen, taalpatronen, om bij de ander bepaalde specifieke effecten te bereiken. Maar dat is te rigide, vanuit het standpunt van NLP gezien. Het doel is juist je brein te trainen om steeds beter te worden in het zelf vinden van creatieve oplossingen die binnen het Milton model passen.

Erickson inspirator van het Milton model

Milton Erickson, inspirator van het Milton model

Het Milton model is ontegenzeggelijk verbonden aan hypnose. Van hypnose zijn veel verschillende definities te geven. Voor Richard Bandler is hypnose een vorm van concentratie; concentratie waarbij je je eerst op de hypnotiseur concentreert, om daarna steeds meer en meer op je eigen innerlijke ervaringen te focussen. Signalen van buiten worden minder en minder belangrijk en je raakt in een trance. Een andere, misschien wel betere, definitie komt van Derren Brown. Hij ziet hypnose als toneelspelen: je overtuigt de ander om mee te spelen met jouw toneelspel. Om de ander te overtuigen mee te spelen, moet je je woorden zorgvuldig kiezen. Je moet voorkomen dat iemand uit het toneelstuk stapt en je moet voorkomen dat iemand het verkeerde script volgt. Beide dingen leer je van het Milton model.

Omdat je de hele samenleving als een groot toneelspel kunt zien, waarbij we onze rol spelen en ons aan een script houden dat deels door de overheid, deels door onze ouders en deels door ons is geschreven, volgt logischerwijze de conclusie dat alle communicatie hypnotische communicatie is. We zijn immers steeds bezig andere mensen te overtuigen mee te spelen in ons toneelstuk. Hier ligt de reden dat mensen schizofrene mensen zo eng vinden: zij spelen hun eigen toneelstuk, en niemand kan het volgen – erger nog: zij weigeren ons toneelstuk te volgen. Dat geeft ons een machteloos gevoel. Onze woorden hebben geen invloed meer op hen. Dus sluiten we ze op, want wie weet waar ze nog meer toe in staat zijn…

Alle communicatie is hypnotisch van aard

Alle communicatie is hypnotisch van aard, en alle communicatie doet een van twee volgende dingen. Of het zorgt ervoor dat mensen open komen te staan voor suggesties – ze worden suggestiever – of het zorgt ervoor dat mensen kritischer worden en zich juist meer afsluiten voor suggesties. Beide zijn goed en beide zijn slecht, afhankelijk van de situatie. Het is goed om open te staan voor positieve suggesties, en het is goed om kritisch te zijn ten opzichte van negatieve suggesties. Het is niet zo handig je af te sluiten voor goede suggesties of open te staan voor negatieve suggesties.

Uit: Breintraining: handboek voor moderne NLP

Milton model praktijkvoorbeeld

Voor een voorbeeld van het Milton model, kijk eens op NLP Kring: het Milton model

Het Milton model bestaat onder andere uit:

Oefenen met het Milton model

In de VS leren advocaten het Milton model om bijvoorbeeld ook de jury te beïnvloeden. Nu hebben we in Nederland geen jury, maar ook rechters zijn mensen en kunnen door middel van het Milton-model beïnvloed worden. Door een goed gebruik van het Milton-model beïnvloedt je een ieder die je aanhoort ook al zijn ze het met de inhoud oneens. Dat is uiteraard geen garantie dat zij ook doen wat jij wilt dat ze doen, maar het vergroot de kans daarop wel.

Er is maar één goede manier om het Milton model te leren en dat is door je onbewustzijn te trainen. Ons spreken is grotendeels een onbewust proces. Bijna niemand denkt eerst na over de woorden die hij gaat uitspreken. Integendeel zelfs: woorden stromen bijna automatisch uit onze mond. Het heeft dus geen zin om het Milton model uit je hoofd te leren of heel bewust toe te passen. Als je dat zou doen dan ben je zo druk in je hoofd met allerlei slimme taalpatronen te verzinnen dat je zo afgeleid wordt dat je de inhoud mist. En uiteindelijk draait het allemaal om de inhoud en niet om de vorm. Het Milton model zorgt er alleen voor dat de vorm het doel van de communicatie maximaal ondersteunt.

Het is lastig om zelf je eigen onbewustzijn te trainen

Het is lastig om zelf je eigen onbewustzijn te trainen omdat dit dan altijd vanuit het bewustzijn gebeurt. De meeste NLP opleidingen leren het Milton model dan ook verkeerd aan. Men laat je een aantal standaardzinnetjes uit je hoofd leren die je dan soms kan gebruiken. Het probleem hiermee is dat je dan nooit leert hoe je zelf Milton-taalpatronen kan creëren en dat deze standaard zinnetjes niet jouw woorden zijn maar die van iemand anders. En dat laatste klinkt door als je ze gaat gebruiken en maakt ze minder actief.

De goede manier om het Milton model te leren kan dan ook bijna niet anders dan bij een goede NLP trainer die gebruik maakt van hypnose om het onbewustzijn van de studenten te trainen. Binnen een goede NLP Practitioner opleiding doen we hier een aantal dagen over. Hierbij leg ik een taalpatroon uit, demonstreer hoe het werkt en laat daarna de studenten zelf nieuwe taalpatronen op hun eigen manier maken. Tenslotte gaan de studenten dan onderling aan de slag om de taalpatronen op elkaar uit te proberen. Door deze aanpak vol instructie en suggestie leert het brein om Milton-taalpatronen onbewust en automatisch goed te gebruiken.