Archieven

G H M N R S V

Richard Bandler

Richard Bandler heeft in de periode 1970-1974 als student-assistent meegedaan met een onderzoeksprogramma van Gregory Bateson. Binnen dit programma werden taalanalyses gemaakt van grote therapeuten zoals Milton Erickson, Virginia Satir en Fritz Perls. Als student kwam Richard Bandler met een aantal geniale inzichten die hij deelde met een jonge universitair docent John Grinder. Deze herkende de slimme ideeën van Richard Bandler en stelde hem voor om hier een dissertatie over te schrijven. Richard Bandler heeft vervolgens John Grinder gevraagd om mee te schrijven. Om deze reden is deze dissertatie later afgewezen door de universiteit en hebben Richard Bandler en John Grinder besloten het te publiceren als “The Structure of Magic” in 1975. Daarmee was NLP geboren.

Richard Bandler

Richard Bandler

Daarna hebben zij in deze lijn meer boeken gepubliceerd over hun manier NLP modelleren. Dit zijn met name de “Hypnotic Patterns of Milton H. Erickson” boeken. Al vlot daarna kwamen de eerste fouten uit deze manier van werken naar voren. NLP modelleren bleek onverstandig te zijn omdat je met een model te veel onbewuste en vaak negatieve bagage meekrijgt omdat een model te rijk is. Deze onbedoelde negativiteit pakt als iemand wat langer bezig is met NLP modelleren vaak slecht uit.

Vandaar dat er eind jaren zeventig de eerste grote wending op NLP gebied plaats gevonden heeft. Men hield op met NLP modelleren en begon zich meer te focussen op kleinere strategieën en de daaruit gedistilleerde technieken. Deze grote wending is beschreven in de veel grotere hit in NLP land “Frogs into Princes: Neuro-Linguistic Programming” in 1979. Zoals NLP voor die tijd gedaan werd doet niemand meer. Bij alle NLP practitioners die NLP op de ouderwetse manier doen, volgen “Frogs into Princes”. Dus dit is zeker een belangrijke stap geweest. Desalniettemin vindt Richard Bandler dit boek zo slecht omdat er technieken in staan die de kans in zich dragen dat zij zeer slecht uit te pakken. Ik heb het dan met name over “six step reframing” en “change personal history”. “Frogs into Princes” is dus wel een belangrijk boek in de ontwikkeling van NLP en het is leuk om te lezen, maar geen goed boek.

Nieuwe boeken van Richard Bandler

Na “Frogs into Princes” heeft Richard Bandler tal van verschillende boeken geschreven die telkens kleine stapjes vooruit waren. Totdat hij op een gegeven moment door kreeg dat een hoop NLP trainers die zonder zijn toestemming en zonder licentie aan het werk waren, zijn boeken telkens gebruikten om zijn nieuwste technieken te kopiëren en door hun slechte opleiding ook nog eens half begrepen en altijd verkeerd verwoord. Hij heeft toen bewust besloten om een stuk minder boeken te gaan schrijven. Je ziet in die periode dan ook dat het aantal publicaties sterk afneemt.

Freedom is Everything and Love is All the Rest

Toch was Richard Bandler in die tijd druk bezig, want hij heeft die periode gebruikt om twee nieuwe methodieken te ontwikkelen: Design Human Engineering (DHE) dat een soort NLP op zijn kop is en Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR) dat een gehele vernieuwing van NLP is door van expliciete hypnose gebruik te gaan maken in plaats van impliciete hypnose. Hierover heeft hij echter nooit gepubliceerd. Pas in 2005 met het verschijnen van zijn boek “Conversations: Freedom is Everything and Love is All the Rest” heeft hij hier enigszins over gepubliceerd. Omdat “Conversations” laat zien dat er een gehele vernieuwing van NLP geweest is, is “Conversations” ook een belangrijk boek geworden, maar ook dat is geen goed boek.

De latere boeken van Richard Bandler zijn vooral bedoeld om NLP bij een groter publiek bekend te maken. Na het grote succes van Richard Bandler’s student Paul McKenna met populaire NLP boeken, wil Richard Bandler ook meer die kant opgaan. Pas met “The Secrets of Being Happy” schrijft hij weer een boek waarin een grote nieuwe stap gezet wordt, namelijk het koppelen van neuro-wetenschappelijk onderzoek aan NLP.

Voor discussies over Richard Bandler, kijk eens op het NLP forum van NLP Kring, bijvoorbeeld bij: assisteren bij Richard Bandler