NLP Modelleren

NLP modelleren speelde een centrale rol binnen NLP in de jaren 70. Eind jaren 70 is hier een einde aangekomen. In misschien wel het meest invloedrijke NLP boek “Frogs into Princes” wordt NLP modelleren drie keer genoemd, waarvan twee keer in negatieve zin. De meeste NLP Trainers hebben geen idee wat NLP modelleren inhoudt. NLP modelleren is het maken van een model. Binnen NLP is een model een complete verzameling van alle relevante NLP strategieën behorende bij bepaald excellent gedrag eventueel aangevuld met specifieke instellingen van metaprogramma’s indien deze relevant blijken te zijn. Als je in Nederland of België bij een NLP opleiding moet NLP modelleren dan kan je ervan uitgaan dat er geen sprake is van daadwerkelijk NLP modelleren, maar slechts van het uitzoeken van een NLP strategie, wat vervolgens ten onrechte wordt verkocht als NLP modelleren.

Er is geen sprake van daadwerkelijk NLP modelleren binnen NLP.

Een model is een kaart van een gebied en dat staat bekend als een van de vooronderstellingen van NLP. We weten dus 100% zeker dat de werkelijkheid anders is. En dat is maar goed ook, want het gebied is veel te omvangrijk om hanteerbaar te zijn. Een goed model laat alle irrelevante zaken weg, generaliserend ze en verdraaid ze totdat het model praktisch toepasbaar is en van nut is. Maar vanwege het risico op onbedoelde en onbewuste negativiteit is binnen NLP het generalisatieproces zo ver door gevoerd dat er nu voornamelijk sprake is van NLP technieken. Een model bestaat uit strategieën en een NLP techniek is een gegeneraliseerde NLP strategie. Vandaar dat bij moderne NLP je bijna alleen NLP technieken tegenkomt en nooit aan NLP modelleren doet.

Met NLP modelleren is het volgende mis:

  • Bijna alles wat de moeite waard is om te NLP modelleren is reeds gemodelleerd.

  • De meeste NLP Trainers die praten over NLP modelleren hebben geen idee wat NLP modelleren inhoudt.

  • Met de activiteit van het NLP modelleren worden onnodige risico’s genomen omdat het risico bestaat dat met het model ook onbedoelde onbewuste negatieve bijeffecten worden overgedragen. (Bron: Wat is er mis met NLP modelleren?)

NLP modelleren samengevat

John Grinder introduceerde NLP modelleren

John Grinder introduceerde veel van de complexe structuren in NLP

Er is eigenlijk nooit sprake van NLP modelleren, maar slechts van het uitzoeken van een NLP strategie. Dit is een geluk bij een ongeluk, want als er wel NLP modelleren plaats zou vinden dan zouden onnodige risico’s worden genomen omdat vanwege de compleetheid van een model het risico te groot is dat er onbedoelde en onbewuste negatieve suggesties vanuit het model worden overgenomen. Binnen The Society of NLP is er geen noodzaak om te NLP modelleren binnen de NLP opleiding en wordt het zelfs ontraden.

Problemen waar men in de jaren 70 concreet tegen aanliep waren onder andere:

  • Bij het NLP modelleren van iemand die snel rijk geworden was, werd degene die modelleerde ook snel rijk, maar leidde hun rijkdom net als bij de persoon die gemodelleerd was ook tot ruzie en scheiding.
  • Bij het NLP modelleren van een kunstenaar die kunst maakte door zichzelf zeer slecht te voelen, kregen ze ook de lichamelijke klachten die de kunstenaar had.

Voor een discussie over NLP modelleren, zie de discussie op NLP Kring: Stop met modelleren

Related entries