Archieven

G H M N R S V

Hypnose

Hypnose heeft voor sommige mensen een negatieve bijklank. Die is meestal veroorzaakt door beelden van hypnose als vermaak in het theater. Gelukkig is er ook een gezonde manier om gebruik van hypnose te maken. NLP is in de jaren zeventig mede voortgekomen uit het werk van de grondlegger van de hypnotherapie Milton Erickson. Veel van NLP werkt op basis van het hypnotische effect van taal zoals bijvoorbeeld vooronderstellingen.

Milton Erickson heeft hypnose populair gemaakt.

Milton Erickson heeft hypnose populair gemaakt.

In tegenstelling tot wat sommige zouden verwachten blijf je bij hypnose helemaal bij. Het is niet zo dat je allerlei dingen doet zonder dat je weet wat er gebeurt. Het wordt ook wel vergeleken met toneelspelen. Je komt in een bepaalde stemming waarmee het makkelijker wordt om bepaalde dingen voor te stellen. Bij veel NLP technieken is het een kwestie van je voorstellen hoe het eruit zou zien als alles goed zou gaan. Met hypnotisch taalgebruik wordt dat makkelijker te maken.

Er is een spectrum is met aan de ene kant diepe slaap en aan de andere kant opperste alertheid. Soms bewegen mensen meer richting de slaapkant en soms bewegen mensen meer richting alertheid. De meeste mensen zitten eigenlijk dichter bij de slaapkant dan de alerte kant. Dat is op zich prima omdat dat betekent dat het meeste gedrag wat je dan vertoont voortkomt uit het onbewustzijn, meestal een bron van goed en effectief gedrag zeker als je je onbewustzijn dat goede en effectieve gedrag met NLP en hypnose hebt aangeleerd.

Ons brein leert wanneer je slaapt en droomt.

Ons brein leert wanneer je slaapt en droomt. Vroeger dacht men dat dromen boodschappen uit een andere wereld waren, maar moderne neurowetenschappen hebben ontdekt dat je “slechts” alle relevante gebeurtenissen van de afgelopen tijd verwerkt, loslaat en codeert in gedragspatronen. Vandaar dat iemand meer richting slaap brengen ook betekent dat iemand versneld leert. Een van de redenen waarom NLP en hypnose zo snel werken bij het oplossen van problemen.

De grenzen van hypnose

Echter, als je iemand diep in trance brengt is de ervaring dat hij of zij weinig terugzegt. Daarom is de kunst van NLP om het zo toe te passen dat je een normaal gesprek kan voeren en tegelijkertijd toch mensen in een lichte trance kan brengen waardoor ze de NLP technieken makkelijker kunnen toepassen en ook een en ander versneld leren terwijl het tegelijkertijd meteen in het onbewustzijn gecodeerd wordt.

Voor meer informatie over hypnose bezoek het NLP forum van NLP Kring: Invloed van hypnose op het brein.