Six Step Reframe

Six Step Reframe is een verouderde NLP techniek waar zowel John Grinder als Richard Bandler mee gestopt zijn. In de jaren 70 van de vorige eeuw is Six Step Reframe bedacht om stiekem aan hypnose te kunnen doen. In die tijd was hypnose wetenschappelijk nog niet geaccepteerd zoals vandaag de dag en mochten Richard Bandler en John Grinder geen hypnose doen op de universiteit waar ze werkten. Vandaar dat met name Richard Bandler op zoek is gegaan naar manieren om mensen onder de vlag van NLP toch stiekem te kunnen hypnotiseren. Six Step Reframe is er daar een van. De andere manier is Change Personal History.

Richard Bandler, bedenker van Six Step Reframe

Richard Bandler, bedenker van Six Step Reframe

Een van de manieren om iemand te hypnotiseren is door middel van fragmentatie. Bij fragmentatie ga je in en uit trance en dan er weer in. Door dit in en uit trance gaan, is de ervaring dat elke volgende keer de trance dieper wordt. Op deze manier kan je iemand  hypnotiseren. Een andere manier om iemand in trance te brengen, is regressie. Dat is de reden dat Richard Bandler naast Six Step Reframe ook Change Personal History heeft ontworpen. Bij Change Personal History wordt gebruikt gemaakt van regressie om mensen stiekem te hypnotiseren en in trance te laten gaan.

Six Step Reframe in de praktijk

Richard Bandler heeft bedacht dat om iemand stiekem te kunnen hypnotiseren door middel van fragmentatie dat er een NLP techniek moest komen waarbij je dus in en uit trance gaat. Dat is de reden waarom je bij Six Step Reframe eerst in jezelf gaat om te vragen over er een deel van jou verantwoordelijk is voor het probleem. Dan wacht je op een onbewust signaal. Dit wachten is een vorm van meditatie dat ook weer de trance verdiept. Als er een signaal komt, wat meestal wel het geval is na enige tijd omdat het lichaam en geest altijd wel zo nu en dan wat anders doen, dan is dit weer een bevestiging dat er “echt” iets bijzonder gebeurt. Hetgeen neerkomt op het Pace – Lead patroon dat ook goed werkt om mensen te hypnotiseren.

Six Step Reframe is stiekem hypnose

De bedoeling is dat je dan weer naar buiten komt om daarna weer naar binnen te gaan (fragmentatie) om te vragen over er een ander deel van je is dat de verantwoordelijkheid wil nemen voor de oplossing van het probleem. Opnieuw wacht je in een meditatieve houding op een signaal dat er uiteraard meestal wel komt (Pace – Lead). Daarna ga je weer naar buiten om daarna opnieuw naar binnen te gaan (fragmentatie) en deze keer vraag je of beide delen samen tot een oplossingen willen komen en een signaal geven wat dan ook meestal gebeurt. Doordat mensen op het einde weer een signaal krijgen veronderstellen ze dat er ook een oplossing is gevonden. Omdat dit allemaal in trance en onder hypnose gebeurt, volgt vaak op deze suggestie dat de problemen ook worden opgelost.

De meeste mensen die Six Step Reframe meemaken zijn dan ook bijzonder onder de indruk. Trance en hypnose voelen bijna altijd lekker en zijn een bijzondere gemoedstoestand die veel indruk maakt op mensen die bewust zijn van het feit dat ze gehypnotiseerd worden. Dus het maakt extra veel indruk bij mensen die geen idee hebben dat zij gehypnotiseerd worden. Ook werkt Six Step Reframe in heel veel gevallen erg goed.

Problemen met Six Step Reframe

Er is echter een groot probleem met Six Step Reframe. Soms gaat het heel erg mis. Dit probleem zie je bij alle coach- of zelfontwikkelingstechnieken die delen van jezelf personifiëren zoals bij Transactionele Analyse, Innerlijk Kind, Werken Met Delen. En zo ook bij Six Step Reframe. Bij een zeer klein aantal mensen leiden dit soort technieken tot Meervoudige Persoonlijkheid Stoornis (MPS). MPS is zeer ernstige klacht en eentje die voorheen nooit voorkwam tenzij therapeuten jarenlang bezig waren geweest om iemand MPS aan te praten met de bovengenoemde technieken en stromingen. Vandaag de dag vind je ook MPS mensen die nooit met een therapeut hebben gewerkt omdat zij via boeken en internet zichzelf hebben geprogrammeerd om MPS te ontwikkelen. In de jaren 80 komt MPS sterk op in de VS tegelijkertijd dat Six Step Reframe ook populair wordt. Het is zonder meer verdacht dat een van de eerste gevallen van MPS de vrouw van Milton Erickson was en dat Milton Erickson haar tegen haar wil gebruikte als demonstratiesubject voor de hypnotische oplossing van MPS.

Soms gaat Six Step Reframe verschrikkelijk mis

Helaas is het dus zo dat Six Step Reframe bijna altijd tot goede resultaten leidt, maar dat het af en toe verschrikkelijk misgaat. Om die reden zijn zowel Richard Bandler en John Grinder, de grondleggers van NLP, gestopt met Six Step Reframe en is deze oefening vervangen door een expliciete hypnose-techniek: de hypnose-techniek om psycho-somatische klachten op te lossen (waar Six Step Reframe vaak voor werd gebruikt omdat bijna alle andere klachten tegenwoordig sneller en effectiever aangepakt kunnen worden met de moderne NLP basistechnieken zoals de Gevoelsomdraaitechniek of de Zwart/Wit Terugspoeltechniek) in plaats van Six Step Reframe.

Dus pas op voor NLP opleidingen waar nog wel met Six Step Reframe wordt gewerkt. In Nederland wordt de term Six Step Reframe amper gebruikt, maar wordt er veel vaker de term Werken Met Delen gebruikt. Werken Met Delen is dan echter vaak een verwarde versie waarbij Six Step Reframe door elkaar wordt gehaald met een techniek die door Virginia Satir is ontwikkeld, namelijk Parts’ Party waarbij je delen van jezelf naspeelt. In Nederland loopt deze techniek op een hele ongezonde manier door elkaar heen met Six Step Refram onder de noemer: Werken Met Delen.

Voor een discussie over de voor- en nadelen van Six Step Reframe, zie: Wat is er mis met 6-step reframing? op NLP Kring.