Vooronderstellingen van NLP

Er zijn acht vooronderstellingen van NLP. Snel samengevat:

1) Het is makkelijker je beleving van de werkelijkheid te veranderen dan de werkelijkheid zelf.

2) De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt.

3) Al het menselijke is nuttig uit te drukken in termen van de vijf zintuigen.

4) Alles dat nodig is om te veranderen draagt iemand al in zich.

5) De kaart is niet het gebied.

6) Iedereen is fantastisch, maar doet soms stom en dus spreken we iemand alleen aan op zijn gedrag.

7) Elk gedrag heeft een positieve intentie en er is altijd een context waarbinnen iets waardevols is.

8) Er is geen falen alleen maar feedback.

Richard Bandler, bedenker van NLP en de acht vooronderstellingen van NLP

Richard Bandler, bedenker van NLP en de acht vooronderstellingen van NLP

Deze 8 komen uit de manual van Richard Bandler, de grondlegger van NLP. NLP Master Trainer Joost van der Leij heeft aan de vooronderstellingen van NLP toegevoegd: 9) NLP mag nergens tegen de wetenschap in gaan.

Voor een discussie over de vooronderstellingen, zie NLP Kring: de vooronderstellingen van NLP

Waarom de vooronderstellingen van NLP echte vooronderstellingen zijn

Als je (1) ontkent, dan bewijs je daarmee juist de vooronderstelling want je past je beleving van de werkelijkheid aan. Als je (2) ontkent, is precies dat de betekenis van mijn communicatie. Als je (3) ontkent, kan ik die ontkenning alleen maar via de vijf zintuigen tot mij nemen. Als je (4) ontkent, had je kennelijk de mogelijkheid tot ontkenning reeds in je. Als je (5) ontkent heb je kennelijk een andere kaart van het gebied. Als je (6) ontkent, heb je kritiek op mijn gedrag en geenszins op wie ik ben. En tenslotte als je (7) ontkent dan zit daar zeker een positieve intentie achter. Kortom, de kern blijft zelfs bij ontkenning overeind.

Als je (9) ontkent gebruik je kennelijk de logica en dat is wetenschappelijk. (9) is dus echt een vooronderstelling, ook al kan je een discussie voeren of het een van de vooronderstellingen van NLP is.

 

Related entries